Montáž podlahového vytápění Giacomini SPIDER na cementovou podlahu v kombinaci s dlažbou

U této zakázky se podlahová deska podkládala na cementovou podlahu, kde na několika místech zůstala původní dlažba. Dlažba byla původní a nebylo třeba ji bourat. Celková stavební výška byla 25 mm.

  1. penetrace
  2. nalepení samolepící desky SPIDER + dilatační pásky
  3. montáž trubek podlahového topení
  4. natlakování a tlaková zkouška
  5. zalití
položení a nalepení desky SPIDER položení a nalepení desky SPIDER položení a nalepení desky SPIDER položení a nalepení desky SPIDER montáž trubek podlahového vytápění montáž trubek podlahového vytápění montáž trubek podlahového vytápění montáž trubek podlahového vytápění zalití podlahy zalití podlahy zalití podlahy zalití podlahy zalití podlahy hotová podlaha

Záruka 25 let na podlahové komponenty

602 103 948

Na kompletní systém a jeho komponenty, které jsou součástí podlahy, Vám poskytneme záruku 25 let.

E-Topení s.r.o.