Relizace podlahového topení SPIDER na sádrové stěrce

Tento systém lze aplikovat na různé povrchy, jak mlůžete vidět v ukázkách našich prací. Desky Giacomini SPIDER jsou samolepící a tak je jeich montáž rychlá a snadná. Celková montážní výška byla 25 mm.

  1. penetrace
  2. nalepení samolepící desky SPIDER + dilatační pásky
  3. montáž trubek podlahového topení
  4. natlakování a tlaková zkouška
  5. zalití
příprava podkladové vrstvy příprava podkladové vrstvy příprava podkladové vrstvy pokládání samolepící systémové desky Giacomini SPIDER pokládání samolepící systémové desky Giacomini SPIDER montáž trubky montáž trubky montáž trubky montáž trubky montáž trubky zalévání samonivelační podlahovou hmotou zalévání samonivelační podlahovou hmotou zalévání samonivelační podlahovou hmotou zalévání samonivelační podlahovou hmotou dokončené zalití podlaha po zatuhnutí samonivelační hmoty podlaha po zatuhnutí samonivelační hmoty podlaha po zatuhnutí samonivelační hmoty podlaha po zatuhnutí samonivelační hmoty hotová podlaha hotová podlaha

Záruka 25 let na podlahové komponenty

602 103 948

Na kompletní systém a jeho komponenty, které jsou součástí podlahy, Vám poskytneme záruku 25 let.

E-Topení s.r.o.