Rekuperace vzduchu

Chci rozpočet - nezávazná poptávka

Účelem rekuperace je, aby teplo, které je řízeným větráním odváděno pryč z objektu, bylo zužitkováno a docházelo tak k co nejmenším tepelným ztrátám.

Toto zajišťují rekuperační jednotky, které zajišťují předávání tepla mezi vduchem, který je odváděn z objektu a čerstvým vzduchem, který je přiváděn zvenčí. Výrazně se tak šetří náklady na vytápění, protože teplo, které by jinak bylo odvedeno pryč je využito.

rekuperace

Větrání

V moderních domech, kde jsou využívány kvalitní izolační materiály a kvalitní okna, je kladen důraz na řízené větrání, které zajistí dostatečnou výměnu vzduchu, aby nebyla ohrožena kvalita vnitřního prostředí.

Prokázané negativní vlivy oxidu uhličitého na lidský organismus, tak jsou jasnou odpvědí na to, jak přistupovat v moderní výstavbě k tomuto problému.

Další negativní vliv nedostatečného větrání je zvýšená koncentrace vlhkosti, která vede ke zvýšené tvorbě plísní. To může negativně ovlivňovat nejen konstrtukci budovy, ale hlavně zdraví. Tyto plísně navíc nemusí být vidět pouhým okem.

Montáž a instalace rekuperace

Instalujeme větrací systémy a rekuperační jednotky firmy NIBE.
K dispozici máme dva základní systémy:

  • Rovnotlaký systém větrání
  • Podtlakový systém větrání

rekuperační jednotka NIBE ERS 20

Princip rovnotlakého systému

Jde o nejčastější způsob větrání v rodinných domech. Součástí tohoto systému jsou centrální větrací jednotky, které zpětně získávají teplo a ventilátory zajišťující přívod venkovního čerstvého vzduchu a odvod odpadního vzduchu. Systém tak zajišťuje stálé prostředí bez teplotních výkyvů a to přispívá k pocitu komfortu.

princip rovnotlakého rekuperačního systému

 

Princip podtlakového systému

Oproti rovnotlakému systému je tento princip jednoduší, protože zajišťuje pouze odvod vzduchu z místnosti. Vytváří se tak podtlak a čerstvý vzduch je přisáván větracími prvky. Tyto prvky zajišťují, aby nevznikal průvan v případě, že má venkovní vzduch nízkou teplotu. V teplém období se pak u toho systému využívá větrání okny. Pořizovací náklady podtlakového rekuperačního systému jsou nižší a lze jej použít i při rekonstrukcích objektů.

Princip podtlakového systému:

Chcete vypracovat cenovou nabídku?

Vyplňte prosím formulář a my se vám co nejdříve ozveme.

Záruka 25 let na podlahové komponenty

602 103 948

Na kompletní systém a jeho komponenty, které jsou součástí podlahy, Vám poskytneme záruku 25 let.

E-Topení s.r.o.